Εύκολα Shortcodes στο WordPress

Τα shortcodes είναι ένα είδος “μακροεντολών” με τις οποίες μπορούμε να προσθέσουμε εύκολα και γρήγορα τυποποιημένο περιεχόμενο ή μορφοποίηση περιεχομένου στο WordPress. Τα shortcodes έχουν τη μορφή:
[shortcode]

ή

[shortcode]περιεχόμενο[/shortcode].
και εισάγονται κατευθείαν στο περιεχόμενο της σελίδας ή του post στο WordPress.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα shortcode είτε γράφοντας την κατάλληλη συνάρτηση και προσθετοντας τη στο αρχείο functions.php που περιέχεται στο theme που χρησιμοποιούμε είτε χρησιμοποιώντας το πολυ χρήσιμο plugin SHORTCODE UI.

To SHORTCODE UI δημιουργεί μια επιλογή στο μενού του administrator μέσω της οποίας δημιουργούμε shortcodes εύκολα και γρήγορα. Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε σχεδόν όλων των τύπων shortcodes τα οποία μπορεί να έχουν περιεχόμενο αλλά και κώδικα php, javascript και μορφοποίηση css. To plugin διαθέτει editor για να δημιουργήσουμε το περιχόμενο που μας ενδιαφέρει ενώ είναι δυνατόν να εξάγουμε το shortcode που δημιουργήσαμε για να το χρησιμοποιήσουμε σε κάποιο άλλο site.

Μπορείτε να κατεβάσετε την πιό πρόσφατη έκδοση του plugin από το wordpress.org