Οι υποδομές που υποστηρίζουν το μοντέρνο επιχειρησιακό περιβάλλον θα πρέπει να εξασφαλίζουν απρόσκοπτη και ενεργειακά αποδοτική λειτουργία, ευελιξία προσαρμογής στη σύγχρονες απαιτήσεις, αισθητική και αντοχή στο χρόνο.

Η Inline TC παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης εγκαταστάσεων, διοίκησης και διαχείρισης αλλά και κατασκευής σχετικών έργων (μέσω προσεκτικά επιλεγμένων συνεργατών).

Με σύγχρονα εργαλεία, πιστή τήρηση των προτύπων, εμπειρία και σε στενή συνεργασία με κορυφαίους κατασκευαστές υλικού σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εγκαταστάσεις για χώρους γραφείων και κέντρα δεδομένων (Datacenters) οι οποίες προσδίδουν προστιθέμενη αξία στη λειτουργία της επιχείρησης, προσφέρουν αξιοπιστία και είναι ενεργειακά αποδοτικές:

  • Εγκαταστάσεις Διανομής Ισχύος
  • Εγκαταστάσεις Αδιάλειπτης παροχής Ηλεκτρικού ρεύματος (UPS, Γεννήτριες)
  • Φωτισμός
  • Εγκαταστάσεις δικτυών δεδομένων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
  • Εγκαταστάσεις ψύξης/κλιματισμού και εξαερισμού
  • Εφαρμογές ελέγχου και διαχείρησης εγκαταστάσεων
  • Πυρανίχνευση & Πυροπροστασία
  • Φυσική ασφάλεια (Αντιδιαρρηκτικά συστήματα, Έλεγχος εισόδου, CCTV)
Panduit
APC
Schneider Electric
DAIKIN