Εξασφαλίστε την καλύτερη δυνατή τεχνική υποστήριξη για τη μηχανογράφηση της επιχείρησης σας. Βασιστείτε στην εξειδικευμένη ομάδα της Inline και μειώστε στο ελάχιστο τις δυσλειτουργίες και το χρόνο που δεν μπορείτε να δουλέψετε (downtime) ώστε να παραμένετε πάντα παραγωγικοί.

Με τo συμβόλαιo συντήρησης από την Inline έχετε προτεραιότητα στην επίλυση βλαβών, προληπτική συντήρηση και δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Τα συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης της Inline έχουν ευέλικτες δυνατότητες τιμολόγησης και ξεκάθαρες χρεώσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

Τι υπηρεσίες προσφέρονται;

Α. Προληπτική συντήρηση

Παρακολούθηση εξοπλισμού και εφαρμογών1

Το τεχνικό τμήμα της Inline συγκεντρώνει τα μηνύματα και τις προειδοποιήσεις που αποστέλλονται από τον εξοπλισμό (π.χ. server, ups) ή τις εφαρμογές (π.χ. backup, antivirus), εφόσον έχουν τέτοια δυνατότητα, και παρεμβαίνει για τυχόν βλάβες στο hardware σφάλματα στις εφαρμογές κτλ.

Εφαρμογή διορθωτικών εκδόσεων και αναβαθμίσεων

Το τεχνικό τμήμα της Inline εγκαθιστά ενημερώσεις και αναβαθμίσεις software & firmware όπως αυτές εκδίδονται από τους κατασκευαστές και εφόσον έχουν γίνει οι απαιτούμενοι έλεγχοι για ασυμβατότητες.

B. Συντήρηση κατόπιν κλήσης

Εκτελούνται εργασίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης είτε μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης, είτε με επιτόπου επίσκεψη τεχνικού οι οποίες καλύπτουν:

  • βλάβες και δυσλειτουργίες εξοπλισμού2 και εφαρμογών (servers, δικτυακός εξοπλισμός, Η/Υ, Εκτυπωτές κτλ.)
  • αλλαγές σε ρυθμίσεις και παραμετροποίηση (π.χ. νέοι χρήστες, αφαίρεση χρηστών αλλαγή Η/Υ, παραμετροποίηση Exchange Servers, ρυθμίσεις δικτυακών συσκευών κ.τ.λ.).

Γ. Άλλες υπηρεσίες

  • Αποτύπωση & Καταγραφή εξοπλισμού.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα πληροφορικής και μηχανογράφησης για νέες εγκαταστάσεις, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό εξοπλισμού και εφαρμογών, βελτιστοποίηση κόστους
  • Υπηρεσίες προμελέτης, μελέτης και σχεδιασμού νέων εγκαταστάσεων

1: όπου διατίθεται / επιτρέπεται από τις προδιαγραφές εξοπλισμού & εφαρμογών
2: το κόστος του συμβολαίου δεν περιλαμβάνει κόστος ανταλλακτικών τα οποία ο πελάτης μπορεί να τα προμηθεύεται από την Inline είτε από οποιαδήποτε άλλο προμηθευτή.

Διαθεσιμότητα και Απόκριση

Οι υπηρεσίες της Inline είναι διαθέσιμες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09.00 έως 18.00. Κατόπιν απαίτησης το ωράριο μπορεί να επεκταθεί έως και 24×7 είτε για συγκεκριμένη εργασία είτε καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου.

Η απόκριση στην κλήση του πελάτη είναι, το μέγιστο, 4 ώρες για απομακρυσμένη πρόσβαση και 1 εργάσιμη ημέρα για επιτόπου επίσκεψη (εντός λεκανοπεδίου Αττικής).