Καθώς οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο τις προσωπικές τους συσκευές (laptops, tablets, smartphones) στην εργασία τους και υιοθετούν τις διαθέσιμες SaaS εφαρμογές, η διατήρηση του ελέγχου στη χρήση των εφαρμογών, τόσο αυτών που βρίσκονται εντός της εταιρείας όσο και αυτών που βρίσκονται στο cloud, αποτελεί πλέον μια σημαντική πρόκληση.

Οι εργαζόμενοι είναι πιό παραγωγικοί όταν πρέπει να απομνημονεύουν ένα μοναδικό συνδυασμό username και password για την πρόσβαση στις εφαρμογές και μπορούν να έχουν παρόμοια εμπειρία χρήσης ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιούν.

Επιπλέον εξοικονομούν χρόνο όταν μπορούν να εκτελούν εργασίες, όπως η αλλαγή ενός password, μόνοι τους ή να αποκτούν πρόσβαση σε μια εφαρμογή χωρίς να περιμένουν την τεχνική υποστήριξη ή το helpdesk.

AzureActiveDirectory
Η Inline σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις ταυτοποίησης και διαχείρισης πρόσβασης βασισμένες στα Windows Server 2012 Active Directory και Microsoft Azure Active Directory. Οι λύσεις αυτές βοηθούν τα τμήματα μηχανογράφησης να επιτηρούν την πρόσβαση σε εφαρμογές και πληροφορίες είτε αυτές βρίσκονται στο εντός της εταιρείας είτε βρίσκονται στο cloud, επιτρέποντας επιπλέον επίπεδα επαλήθευσης της ταυτότητας του χρήστη όπως η ταυτοποίηση πολλών παραγόντων (multi-factor authentication) και πολιτικές πρόσβασηςμε συγκεκριμένες περιορισμούς. Η επιτήρηση ύποπτης δραστηριότητας μέσα από αναφορές ασφαλείας, ελέγχους και συναγερμούς βοηθά στην επιτυχή αντιμετώπιση συμβάντων σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων.

Τα πλεονεκτήματα για την Επιχείρηση

  • Δημιουργία και διαχείρηση μιας μοναδικής ταυτότητας για κάθε χρήστη σε όλο το εύρος της υβριδικής επιχειρησιακής υποδομής διατηρώντας χρήστες, ομάδες και συσκευής σε συγχρονισμό.
  • Παροχή πρόσβασης με μια διαδικασία σύνδεσης/ταυτοποίησης σε εφαρμογές.
  • Ενεργοποίηση ασφάλειας πρόσβασης στις εφαρμογές με την επιβολή ταυτοποίησης πολλών παραγόντων (multi-factor authentication) με βάση συγκεκριμένους κανόνες για εφαρμογές εντός της εταιρείας ή στο cloud.
  • Παροχή ασφαλούς απομακρυσμένης πρόσβασης σε εφαρμογές Web που τρέχουν εντός της εταιρείας.
  • Υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία μιας παγκόσμιας, επιχειρησιακής κλάσης λύσης για την ταυτοποίηση και τη διαχείριση της πρόσβασης βασιμένης στο cloud.

    Προστατεύεται με Google reCAPTCHA Πολιτική Προστασίας Απορρήτου | Όροι Χρήσης.