Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0

Voucher για τον ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις άνοιξε!

Με το νέο πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜΜΕ στο πλαίσιο του Ελλάδα 2.0 οι Μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφιοποιήσουν τις διαδικασίες λειτουργίας τους, να προστατευθούν από κυβερνοεπιθέσεις και να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων, υιοθετώντας σύγχρονες λύσεις που θα αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και την κερδοφορία τους.

Image

Η δράση αφορά στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με 180 εκατ. ευρώ ως κρατική επιδότηση με τη μορφή κουπονιών (vouchers).

Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ως 250 εργαζόμενους και έσοδα ως 50 εκατ. ευρώ ετησίως θα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εξαργυρώνοντας κουπόνια αξίας (voucher) από 900 ευρώ έως και 18.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

Τα ποσά της ενίσχυσης θα αντιστοιχούν στο 90% των επιλέξιμων δαπανών για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το μέγιστο ύψος των voucher διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της κάθε επιχείρησης:

Αξία ΚουπονιούΣυνολική ΔαπάνηΊδια συμμετοχή
0-5 €900,00€1.000,00€100,00
5-10€1.800,00€2.000,00€200,00
10-18€3.600,00€4.000,00€400,00
18-25€5.400,00€6.000,00€600,00
25-32€9.000,00€10.000,00€1.000,00
32-40€10.800,00€12.000,00€1.200,00
40-50€13.500,00€15.000,00€1.500,00
50-250€18.000,00€20.000,00€2.000,00

Αξία Κουπονιού

€900,00

Συνολική Δαπάνη

€1.000,00

Ίδια Συμμετοχή

€100,00

Αξία Κουπονιού

€1.800,00

Συνολική Δαπάνη

€2.000,00

Ίδια Συμμετοχή

€200,00

Αξία Κουπονιού

€3.600,00

Συνολική Δαπάνη

€4.000,00

Ίδια Συμμετοχή

€400,00

Αξία Κουπονιού

€5.400,00

Συνολική Δαπάνη

€6.000,00

Ίδια Συμμετοχή

€600,00

Αξία Κουπονιού

€9.000,00

Συνολική Δαπάνη

€10.000,00

Ίδια Συμμετοχή

€1.000,00

Αξία Κουπονιού

€10.800,00

Συνολική Δαπάνη

€12.000,00

Ίδια Συμμετοχή

€1.200,00

Αξία Κουπονιού

€13.500,00

Συνολική Δαπάνη

€15.000,00

Ίδια Συμμετοχή

€1.500,00

Αξία Κουπονιού

€18.000,00

Συνολική Δαπάνη

€20.000,00

Ίδια Συμμετοχή

€2.000,00

Oι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων ΜμΕ θα γίνονται μέσω της πλατφόρμας και αναμένονται να ξεκινήσουν στις 22 Ιουνίου και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η χρήση των vouchers θα μπορεί να γίνει έως τις 31 Οκτωβρίου 2022 για vouchers έως €1.800,00 και έως τις 31 Μαρτίου 2023 για vouchers από €3.600,00 και άνω. 

Διαδικασία απόκτησηςκαι εξαργύρωσης της επιδότησης (voucher)

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, στη διεύθυνση https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/

Αίτηση Δικαιούχου

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, στη διεύθυνση https://beneficiary.digitalsme.gov.gr/

Προϋπόθεση για την έκδοση επιταγής (voucher) αποτελεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και επιτυχής κατάταξη του Δικαιούχου στην λίστα των ενταγμένων στο Πρόγραμμα επιχειρήσεων.

Λήψη των επιταγών (vouchers)

Προϋπόθεση για την έκδοση επιταγής (voucher) αποτελεί η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και επιτυχής κατάταξη του Δικαιούχου στην λίστα των ενταγμένων στο Πρόγραμμα επιχειρήσεων.

Επικοινωνείτε με την Inline για να επιλέξουμε τις λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες τις επιχειρήσής σας και να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση.

Επιλογή προϊόντων & υπηρεσιών

Επικοινωνείτε με την Inline για να επιλέξουμε τις λύσεις που ταιριάζουν στις ανάγκες τις επιχειρήσής σας και να διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση.

O δικαιούχος παραδίδει στην Inline το voucher του Προγράμματος, προκειμένου να καλύψει μέρος του κόστους του προϊόντος/προϊόντων, ώστε να ελεγχθεί αν είναι έγκυρο και ενεργό και να δεσμευθεί.

Παραγγελία προϊόντων – δέσμευση vouchers

O δικαιούχος παραδίδει στην Inline το voucher του Προγράμματος, προκειμένου να καλύψει μέρος του κόστους του προϊόντος/προϊόντων, ώστε να ελεγχθεί αν είναι έγκυρο και ενεργό και να δεσμευθεί.

Η (μερική) εξόφληση του παραστατικού πώλησης θα γίνει με τα ήδη δεσμευμένα vouchers. Ο δικαιούχος θα πρέπει να καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό μέχρι την πλήρη εξόφληση του παραστατικού με συμπληρωματική πληρωμή (πιστωτική κάρτα, έμβασμα κλπ.).

Εξόφληση – εξαργύρωση vouchers

Η (μερική) εξόφληση του παραστατικού πώλησης θα γίνει με τα ήδη δεσμευμένα vouchers. Ο δικαιούχος θα πρέπει να καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό μέχρι την πλήρη εξόφληση του παραστατικού με συμπληρωματική πληρωμή (πιστωτική κάρτα, έμβασμα κλπ.).

Η INLINE παρέχει υπηρεσίες και λύσεις που μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων μέσω της ψηφιοποίησης των διαδικασιών λειτουργίας τους, της προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις και της αύξησης του επίπεδου ασφάλειας των πληροφοριακών τους συστημάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας

    Προστατεύεται με Google reCAPTCHA Πολιτική Προστασίας Απορρήτου | Όροι Χρήσης.