Η Inline δεσμεύεται για την προστασία τoy απορρήτου σας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι εμείς βασίζουμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα στην εμπιστοσύνη σας. Η πολιτική αυτή περιγράφει τις πρακτικές μας σχετικά με τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία των συναλλαγών σας που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας. Σε αυτή την πολιτική, «προσωπικά στοιχεία και στοιχεια συναλλαγών» σημαίνει το όνομά σας, το όνομα της εταιρείας, τον αριθμό λογαριασμού, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που προσδιορίζουν εσάς προσωπικά, συμπεριλαμβανομένου του τομέα δραστηριότητας σας, του αριθμού των εργαζομένων στην εταιρεία σας και του ιστορικό αγορών, ή θα μας επιτρέψουν να επικοινωνήσουμε μαζί σας, και «εμείς» και «εμάς» είναι η Inline καθώς και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτή την πολιτική προστασίας απορρήτου. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος που σημειώνεται κατωτέρω, αναφέρει την ημερομηνία που η πολιτική αυτή ενημερώθηκε για τελευταία φορά. Θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για να ενημερώνεστε περιοδικά για τυχόν αλλαγές.

Το ύψος και το είδος των πληροφοριών που συλλέγουμε από εσάς εξαρτάται από τις δραστηριότητές σας και τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Παρακάτω, αναλύουμε ποιες πληροφορίες που συλλέγουμε:

Κατά την περιήγησή σας ιστοσελίδα μας

  • IP διεύθυνση: Συλλέγουμε τη διεύθυνση IP σας για τη μέτρηση της κυκλοφορίας της ιστοσελίδα μας.
  • Online Διαφήμηση: Εάν έρχεστε στην Ιστοσελίδα μας, αφού επισκέφθηκατε μια σελίδα που περιείχε διαφήμιση της Inline σε απευθείας σύνδεση, μπορεί να συλλέξουμε τη θέση της online διαφήμισης με χρήση διαφανών αρχείων GIF παρέχονται από διακομιστή διαφημίσεων. Τα αρχεία GIF χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των cookies τα οποία τοποθετήθηκαν όταν επισκεφθήκατε την σελίδα με τα διαφημιστικά μας και δεν συλλέγουν προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία λογαριασμού. Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στο doubleclick.net/us/corporate/privacy.
  • Εάν έρχεστε στην Ιστοσελίδα μας μέσω ενός άλλου συνδέσμου, συλλέγουμε τη θέση του συνδέσμου.
  • Τύπος Browser: Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ώστε να βελτιστοποιήσουμε ιστοσελίδα μας για τους επισκέπτες.
  • Κινήσεις στην ιστοσελίδας μας: Παρακολουθούμε τις σελίδες που επισκέπτεστε για να σας παρέχουμε μια πιο προσωπική εμπειρία επίσκεψης στο site μας.

Όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό Newsletter μέσω της ιστοσελίδας μας

  • Πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για να εγγραφείτε στο ενημερωτικό Newsletter μας.

Τα στοιχεία μου χρησιμοποιούνται για οποιοδήποτε άλλο σκοπό;

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία σας για να σας παρέχουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, ή να ανταποκριθούμε σε δική σας επικοινωνία, να επικοινωνήσουμε μαζί σας, όπως και για άλλους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική.

Μπορεί περιστασιακά να σας στείλουμε διαφημιστικές ή άλλες πληροφορίες για προϊόντα. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε διαφημιστικά ή άλλες πληροφορίες για προϊόντα, μπορείτε να επιλέξετε τη διαγραφή σας από μελλοντικές αποστολές, ακολουθώντας τις οδηγίες στο e-mail επικοινωνίας.

Μπορούμε επίσης να αναλύσουμε και να ενεργήσουμε σύμφωνα με τις προσωπικά σας στοιχεία ως τμήμα των επιχειρηματικών πρακτικών μας.

Επιπλέον, για να μετρηθεί η απόδοσή μας και να κατανοήσουμε καλύτερα πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την προσφορά προϊόντων μας, εμείς ή ένας από τους παρόχους υπηρεσιών μας ή των στρατηγικών μας εταίρων μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας μέσω τηλεφώνου ή e-mail και να ζητήσει τη συμμετοχή σας στην έρευνα.

Εάν γίνετε πελάτης μας, μπορεί να σας στείλουμε ενημερώσεις σχετικά με σημαντικές πληροφορίες για την εταιρεία και τις υπηρεσίες μας.

Τα προσωπικά μου στοιχεία και τα στοιχεία του λογαριασμού μου παρέχονται σε οποιονδήποτε άλλο;

Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία του λογαριασμού σας σε όσους απαιτείται πρόσβαση, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιτρέπεται να δει τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας. Άλλες προσωπικές πληροφορίες μπορεί να γνωστοποιηθούν σε τρίτους σε περιορισμένες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να μοιραστούμε προσωπικές πληροφορίες με τους παρόχους υπηρεσιών μας και στρατηγικούς εταίρους μας και με τους προμηθευτές και άλλους φορείς που εμπλέκονται σε συναλλαγές που έχετε ξεκινήσει. Μπορούμε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά στοιχεία και ο λογαριασμός σας ώστε να ανταποκριθούμε σε κλήσεις, δικαστικές αποφάσεις, ή άλλη νομική διαδικασία, όπως απαιτείται από το νόμο, ή για να θεμελιώσουμε και να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή για την υπεράσπισή μας απέναντι σε νομικές διεκδικήσεις. Προσωπικές πληροφορίες μπορεί επίσης να γνωστοποιούνται σε σχέση με την πώληση μέρους ή του συνόλου των δραστηριοτήτων μας ή συγχώνευση με άλλη εταιρεία.

Πώς προστατεύετε τα προσωπικά μου και τα στοιχεία;

Χρησιμοποιούμε 128-bit κρυπτογράφησης και της τεχνολογίας Secure Socket Layers ( «SSL») σε όλους τους τομείς όπου απαιτούνται τα προσωπικά σας στοιχεία.

Αύγουστος 2015