Το δίκτυο είναι το θεμέλιο της μηχανογραφικής εγκατάστασης. Πρέπει να είναι στοιβαρό, αξιόπιστο, επεκτάσιμο και ασφαλές. Σήμερα με τις αστραπιαίες μεταβολές στο χώρο της πληροφορικής ένα «ικανοποιητικό» δίκτυο δεν είναι πλεον αρκετό.

Στην Inline σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δικτυακές λύσεις με το τα οποία να υποστηρίζουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες του σήμερα αλλά και του αύριο. Αυτές οι δυνατότητες, μεταξύ άλλων είναι:

Ασφάλεια και Πολιτικές δικτύου

Οι απειλές για την ασφάλεια του δικτύου προέρχονται πλέον από διάφορες πηγές. Απειλές «από μέσα» αλλά και κακόβουλοι hackers είναι δύσκολο να εντοπιστούν και να προληφθεί η δράση τους. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται πόροι του δικτύου χωρίς κανένας να το έχει αντιληφθεί. Οι λύσεις που σχεδιάζει η Inline εξασφαλίζουν «διαφάνεια» και έλεγχο χρησιμοποιώντας το δίκτυο για την εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας.

Video

Εξασφαλίζουμε ότι η επένδυση στο δίκτυο θα παρέχει την απαιτούμενη ευφυΐα να προγραμματίζει, αυτορυθμίζει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα κατά την μετάδοση του video.

Κινητικότητα

Η κινητικότητα εξελίχθηκε από απαίτηση των εργαζομένων σε επιχειρησιακή ανάγκη. Τα Smartphones, τα tablet PCs και άλλες κινητές συσκευές αυξάνουν την παραγωγικότητα και επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να λειτουργούν χωρίς διακοπή. Η επιχειρηματική αξία είναι δεδομένη. Οι δικτυακές λύσεις επόμενης γενιάς που υλοποιεί η Inline μπορούν να φιλοξενήσουν οποιαδήποτε κινητή συσκευή επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε.

Διαχείριση Ενέργειας

Τα κτίρια γραφείων είναι πλέον «υπεύθυνα» για το 70% της κατανάλωσης ενέργειας στον επιχειρηματικό τομέα. Η κατανάλωση ενέργειας αφορά το φωτισμό, τον κλιματισμό αλλά και τα πληροφοριακά σύστηματα. Οι καινοτομίες στην τεχνολογία των δικτύων μπορούν να βοηθήσουν στην δημιουργία μιας ενοποιημένης στρατηγικής ενεργειακής αποδοτικότητας. Η γκάμα των δικτυακών λύσεων που προτείνει η Inline περιλαμβάνει εξοπλισμό ο οποίος επιτηρεί και διαχειρίζεται την κατανάλωση ενέργειας.

cisco networking
hp networking
dell networking
cyberoam networking
ubiquiti networking
cisco meraki networking

    Προστατεύεται με Google reCAPTCHA Πολιτική Προστασίας Απορρήτου | Όροι Χρήσης.