Ο οργανισμός σας χρειάζεται ένα πλάνο Aνάκαμψης από Kαταστροφή (Disaster Recovery) και Συνέχισης της Λειτουργίας του (Business Continuity) το οποίο εξασφαλίζει ότι δεδομένα και εφαρμογές διατηρούνται ασφαλή και διαθέσιμα κατα τη διάρκεια προγραμματισμένων ή μη διακοπών λειτουργίας του εξοπλισμού, και φροντίζει για την επαναφορά σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας το συντομότερο δυνατό.

Η υπηρεσία Site Recovery συμβάλει στο πλάνο DR & BC με την «ενορχήστρωση» της αναπαραγωγής (replication) τόσο «φυσικών» servers όσο και virtual machines που βρίσκονται στην κύρια τοποθεσία (στο χώρο της εταιρείας, σε κάποιο datacenter κ.λπ.), σε μια δευτερεύουσα τοποθεσία όσο και στο cloud.

Όταν υπάρξει διακοπή λειτουργίας στην κύρια τοποθεσία, π.χ. βλάβη ενός server εντός της εταιρείας, γίνεται μεταπήδηση (fail over) στη δευτερεύουσα τοποθεσία όπου οι εφαρμογές και τα δεδομένα είναι διαθέσιμα. Όταν η λειτουργία στην πρωτευούσα τοποθεσία αποκατασταθεί γίνεται πάλι μεταπήδηση (fail back) στην πρωτεύουσα τοποθεσία.

Τι μπορεί να προστατευτεί από την υπηρεσία Site Recovery;

Hyper-V virtual machines

Η υπηρεσία Site Recovery καλύπτει οποιοδήποτε φορτίο (workload) το οποίο τρέχει σε μια εικονική μηχανή Hyper-V.

VMware virtual machines

Η υπηρεσία Site Recovery καλύπτει οποιοδήποτε φορτίο (workload) το οποίο τρέχει σε μια εικονική μηχανή VMware.

Φυσικοί Servers

Η υπηρεσία Site Recovery καλύπτει οποιοδήποτε φορτίο (workload) το οποίο τρέχει σε μια εικονική μηχανή VMware.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Disaster Recovery για web site

Εξασφαλίστε συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία για το website ή τη web εφαρμογή της επιχείρησής σας εύκολα και οικονομικά. Η λύση υλοποιείται με τις υπηρεσίες Traffic Manager, Site Recovery και Virtual Network.

Ποιές είναι οι χρεώσεις;

Για τη χρήση της υπηρεσίας Site Recovery υπάρχει χρέωση για την άδεια Site Recovery, το χώρο αποθήκευσης, τις συναλλαγές αποθήκευσης (storage transactions) και την εξερχόμενη κίνηση.

Κάθε άδεια Site Recovery καλύπτει ένα προστευόμενο VM ή φυσικό Server.

Οταν ενεργοποιηθεί η δευτερεύουσα τοποθεσία τότε ξεκινάει η χρέωση των αντίστοιχων VMs για όσο χρόνο αυτά θα λειτουργήσουν.

Ξεκινήστε σήμερα

Επικοινωνήστε σήμερα με την Inline, πιστοποιημένο συνεργάτη της Microsoft, για να σας ενημερώσουμε για το Azure Site Recovery και να σχεδιάζουμε μαζί τη λύση που εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησής σας

Φόρμα Επικοινωνίας

    Προστατεύεται με Google reCAPTCHA Πολιτική Προστασίας Απορρήτου | Όροι Χρήσης.