Η συστήματα αποθήκευσης δεδομένων είναι ένα σημαντικό τμήμα της μηχανογραφικής εγκατάστασης. Ενισχύει τις δυνατότητες των servers και προστατεύει τα επιχερηματικά δεδομένα, την περιουσία δηλαδή της επιχείρησης.

Τα σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης επιτέπουν τη μείωση του συνολικού κόστους της μηχανογραφικής υποδομής και βελτιώνουν την αποδοτικότητα.

H Inline σχεδιάζει και υλοποιεί λύσεις αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων (storage solutions) συμφωνα με τις ανάγκες της επιχειρησής σας χρησιμοποιώντας software και hardware από κορυφαίους κατασκευαστές.

Οι λύσεις αυτές επιτρέπουν:

  • Αποθήκευση μεγαλύτερου όγκου δεδομένων σε λιγότερο hardware
  • Κλιμάκωση των επιδόσεων και της χωρητικότητας καθώς αυξάνουν οι ανάγκες.
  • Προστασία των δεδομένων από καταστροφή και έλλειψη διαθεσιμότητας.
  • Βελτίωση της παραγωγικότητας.
storage from hp
storage from dell
storage from EMC
storage from ibm
storage from netapp
storage from microsoft