Υποδομή ΙΤ

Hardware Software & Υπηρεσίες που σας βοηθoύν να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους.

To IT πρέπει να λειτουργεί με την ταχύτητα της σημερινής επιχείρησης, να επιταχύνει την ανάπτυξη νέων ιδεών, προϊόντων και υπηρεσιών.

Προκειμένου το ΙΤ να επιτύχει την μετατορπή της ταχύτητας σε αξία, απαιτείται μια υβριδική υποδομή που να παρέχει στην επιχείρηση το σωστό μείγμα συστημάτων και υπηρεσιών για την ανάπτυξη και την υλοποίηση εφαρμογών σε συνεχή βάση και την άντληση στοιχείων πάνω στα οποία θα στηριχθούν οι επιχειρηματικές αποφάσεις.

Hardware, Software & Υπηρεσίες από την Inline

Η Inline προσφέρει μια πλήρη γκάμα υπηρεσιών που βοηθούν στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την ενοποίηση, τη βελτιστοποίηση, την επικύρωση και την υλοποίηση ολοκληρωμένων λύσεων που υποστηρίζουν την υποδομή σας.

Έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία που χρειάζονται για να σας βοηθήσουμε να ολοκληρώσετε με επιτυχία την πληροφορική με τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες.

  • Σχεδιασμός ολοκληρωμένων λύσεων on premises, cloud, hybrid
  • Βελτιστοποίηση και ενοποίηση συστημάτων και υποδομών
  • Προμήθεια εξοπλισμού από κορυφαίους κατασκευαστές
  • Εγκατάσταση & Παραμετροποίηση

Servers & Virtualizarion

Συστήματα Αποθήκευσης

Δίκτυο & Wi-Fi

Ενοποιημένες Επικοινωνίες