Ελάτε στην ομάδα μας!

Cloud services consultant

[Κωδικός: CS16-01]

Ρόλος

 • Προώθηση υπηρεσιών cloud (Microsoft Azure, Microsoft Office 365 κ.α.).
 • Δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων με τους πελάτες/συνεργάτες.
 • Υποστήριξη πελατών στην ενσωμάτωση λύσεων cloud στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση στρατηγικής της Inline σχετικά με τις υπηρεσίες Cloud.
 • Έλεγχος ανταγωνισμού και παρουσίαση νέων τάσεων και ιδεών από την αγορά.

Επιθυμητά Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕI ή ισότιμης ιδιωτικής σχολής σε τεχνολογική ή κατεύθυνση σχετική με πωλήσεις/marketing.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.
 • Άριστες ικανότητες παρουσίασης & επικοινωνίας, πελατοκεντρική αντίληψη.
 • Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης και παρακίνησης.
 • Ικανότητα προγραμματισμού και συντονισμού εργασιών.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών & προσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων.
 • Δίπλωμα οδήγησης.